Trong phiên họp sáng 25/10, các đại biểu thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, bảo đảm thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP đối với Việt Nam và để giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Đóng góp cho dự án luật, đa số đại biểu đồng tình với chủ trương giao thêm trách nhiệm cho công an xã trong tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm. Tuy nhiên, cần quan tâm, đầu tư cơ cở vật chất, nâng cao năng lực cho đội ngũ công an xã khi giao thêm trách nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *