Chiều 28/10 Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật nhằm thúc đẩy phát triển ngành Điện ảnh nước nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *