Trong phiên họp chiều 6/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Dự án Luật đã được thảo luận tại tổ vào chiều 21/10 với hơn 170 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *