Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, ngày 22/10, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo và báo cáo thẩm tra; đồng thời thảo luận tại tổ nhiều nội dung quan trọng như dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020 và các báo cáo thẩm tra về công tác này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *