Sau 11 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 31/10, Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp Thứ 2 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự kỳ họp này, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng, góp phần vào sự thành công của kỳ họp trong đợt một.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *