Nghị quyết Đại hội lần thứ 11 Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhằm phấn đấu đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững. Tại phiên bế mạc Đại hội, chúng tôi ghi nhận ý kiến của Đại biểu bày tỏ niềm phấn khởi về thành công của Đại hội, cũng như thể hiện quyết tâm chính trị, nhanh chóng đưa Nghị quyết tỉnh Đảng bộ thật sự đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến mới ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *