Một trong những mục tiêu quan trọng được đề ra tại Đại hội đại biểu  Đảng bộ huyện Tam Bình lần thứ 12 nhiệm kỳ 2020-2025 là: Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân để huyện nhà trở thành huyện nông thôn mới.  Để đạt mục tiêu này đòi hỏi phải có nhiều nỗ lực với những giải pháp hợp lý khả thi.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *