Chiều hôm qua, kiểm tra công tác chuẩn bị và dự cuộc họp của BTC Trung tâm BC phục vụ ĐH 13 của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, UV  Bộ CT, BT Trung ương Đảng, Trưởng Ban TG Trung ương yêu cầu Trung tâm BC phải đảm bảo tốt nhất các điều kiện cho phóng viên báo chí trong nước và nước ngoài tiếp cận, đưa tin về ĐH.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *