Từ chiều 23/6 đến 25/6, Đảng bộ H.Long Hồ sẽ tổ chức ĐHĐB NK 2020-2025. Đến thời điểm này, mọi công việc cần thiết, quan trọng chuẩn bị cho ĐH đã hoàn tất. Đây là đơn vị được Tỉnh ủy Vĩnh Long chọn tổ chức ĐH điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo toàn diện ĐH Đảng bộ cấp huyện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *