ĐHĐB huyện Đảng bộ Long Hồ NK 2020-2025 sẽ làm việc từ 23 đến 25/6, để đánh giá tình hình thực hiện NQ NK 2015-2020 và xây dựng NQ phát triển trong nhiệm kỳ mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *