ĐHĐB toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Cùng với các tầng lớp nhân dân, các đồng chí cao niên tuổi đảng đang hướng về ĐH với niềm tin sâu sắc về sự thành công của đại hội đưa nước ta vững bước đi lên, vươn tầm cao mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *