Trong các ngày 13, 14 và 15 tháng 7, Đảng bộ huyện Tam Bình sẽ tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Sau một thời gian tích cực chuẩn bị, đến nay, các công việc phục vụ đại hội đã hoàn tất sẵn sàng khai mạc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *