Xác định công tác xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng ủy Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết trong toàn lực lượng nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *