Sau ba ngày diễn ra Đại hội với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung đề ra và bế mạc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *