Cây xanh là một tiêu chí trong quy hoạch phát triển đô thị. Hàng năm, các đô thị trên địa bàn tỉnh tỉnh Vĩnh Long luôn tăng cường công tác kiểm tra, chăm sóc, định kỳ cắt tỉa. Qua đó, có sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời các chủng loại và mật độ cây xanh thích hợp. Khi bước vào mùa mưa bão việc đảm bảo an toàn cây xanh tại các tuyến đường, trường học luôn được quan tâm đúng mức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *