Cùng với việc tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cũng hết sức chú trọng đến việc phát triển địa bàn thị trấn trở thành đô thị mới, theo hướng văn minh, hiện đại.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *