Thông qua chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn đã nhanh chóng thay da đổi thịt. Ngoài việc tập trung phát triển các loại hình thương mại – dịch vụ, việc đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị cũng được chú trọng. Đây là tiền đề cần thiết để Hựu Thành thực hiện lộ trình phát triển đô thị loại V trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *