Thực hiện chỉ đạo của TTCP, từ 0 giờ ngày 19/7/2021, 19 tỉnh, thành phía Nam, trong đó có Vĩnh Long đã bắt đầu thực hiện giãn cách XH theo CT 16 của CP, để tăng cường hơn nữa việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19. Cư dân đô thị đã phải làm quen với hình thức mua sắm mới, phù hợp với yêu cầu giãn cách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *