Trang phục Việt Nam – mấy ngàn năm lịch sử…Trong hành trình đó, áo dài không chỉ là trang phục truyền thống, mà còn chứa đựng lịch sử và văn hóa nước ta. Gìn giữ áo dài, không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng niềm kiêu hãnh về bản sắc dân tộc – chính là công việc của cả cộng đồng…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *