Hơn trăm năm, tiếng máy dệt đã trở thành âm thanh quen thuộc với người dân ở cù lao Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.
Từ nghề dệt thuê vải lụa Lãnh Mỹ A cho xứ Tân Châu, tỉnh An Giang, Ông Nguyễn Văn Đúng và bà Lê Thị Muội là thế hệ đầu tiên đã khai sinh ra nghề dệt khăn choàng ở xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Theo thời gian, nghề dệt khăn rằn đã thành nghề truyền thống của cư dân bản xứ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *