Mỗi hiện vật, kỷ vật về cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược luôn nhắc nhở những người trẻ về một giai đoạn lịch sử oanh liệt, hào hùng của cả dân tộc. 48 năm đã qua đi, những kỷ vật này không chỉ là câu chuyện của quá khứ mà còn là thông điệp của thế hệ trước gửi lại cho muôn đời sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *