Bảo tồn nghệ thuật xiếc và nghệ thuật múa rối truyền thống là việc hết sức cần thiết, giúp nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với khán giả, đồng thời cũng tạo ra không gian sinh hoạt, sân chơi cho các nghệ nhân, diễn viên. Nhà hát nghệ thuật Phương Nam trở thành nơi ươm mầm và phát triển các tài năng nghệ thuật, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp đến với mọi người…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *