“Ghi chép bằng hình ảnh” còn gọi là Sketchnote phổ biến tại Việt Nam từ khoảng năm 2017, được sử dụng rộng rãi và được đánh giá là phương pháp tư duy hình ảnh thú vị. Đây là cách ghi chép và tổng hợp thông tin một cách sáng tạo bằng hình vẽ tay đơn giản – sketch và kết hợp với chữ viết – note, được thể hiện theo phong cách riêng của người tạo ra để ghi chép thông tin theo ý chính, giúp cho việc ghi nhớ được dễ dàng hơn, thay vì phải ghi chép lại nguyên văn những điều đã nghe, đã thấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *