Đánh cắp số phận

Giai đoạn đầu cuộc kháng chiến chống Mỹ, vũ khí và phương tiện phục vụ chiến đấu từ miền Bắc chi viện cho miền Nam vận chuyển theo đường Hồ Chí Minh trên bộ có thể về đến được miền Đông Nam bộ. Tuy nhiên khi đó, việc nối liền đường vận chuyển từ miền Đông về mũi Cà Mau là một vấn đề cấp thiết. Vì vậy, tuyến đường 1C đã ra đời nhằm nối thông việc vận chuyển vũ khí và lương thực từ Đông Nam Bộ về đến mũi Cà Mau. Những nhiệm vụ quan trọng và đầy gian lao đó do Liên đội I tuyến đường 1C thanh niên xung phong Tây Nam Bộ đảm nhiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *