“Vĩnh Long cảnh lịch người xinh, Ruộng vườn tươi tốt dân tình hiền lương”. Đó là câu ca dao lưu truyền trên vùng đất bên dòng Cổ Chiên, ngợi ca quê hương Vĩnh Long giàu đẹp hiền hòa. Theo dòng chảy của văn học dân gian, ca dao – hò – vè đã đi vào đời sống tinh thần, tâm thức của con người từ hàng trăm năm qua. Tìm về với những câu ca, điệu hò, bài vè là để hiểu biết thêm về phong tục, văn hóa, lịch sử của một địa phương…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *