Bia Điện ảnh – Nhiếp ảnh Tây Nam bộ tại xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau lưu danh những nhà quay phim, chụp ảnh, chiếu bóng – Những nhà báo thời kỳ kháng chiến, tay súng tay máy đã cống hiến hết mình vì sự nghiệp báo chí cách mạng và sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *