Mỹ thuật ứng dụng góp phần tạo ra các sản phẩm phục vụ nhu cầu trong đời sống, đồng thời thể hiện sự sáng tạo và tư duy thẩm mỹ.
Bằng mỹ thuật ứng dụng, có nhiều bạn trẻ đã nỗ lực đưa những hình ảnh văn hóa truyền thống vào những sản phẩm đời sống, góp phần lan tỏa tình yêu với văn hóa và nghệ thuật nuốc nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *