Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX đã đề ra chỉ tiêu huy động vốn trong giai đoạn 2011 – 2015 là trên 68.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, vốn phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng là trên 20.500 tỷ đồng, chiếm 30% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Để hoàn thành chỉ tiêu này, đòi hỏi tỉnh phải giải quyết nhiều vấn đề bức xúc đang đặt ra.

Những năm qua, Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội. Thế nhưng, nguồn vốn mà tỉnh huy động được vẫn còn quá thấp so với nhu cầu. Nguyên nhân chính yếu là do môi trường đầu tư của tỉnh chưa thật sự hấp dẫn các doanh nghiệp. Cụ thể như : việc quy hoạch chi tiết thiếu đồng bộ và chưa kịp thời; công tác giải phóng mặt bằng còn gặp trở ngại, làm chậm tiến độ thực hiện nhiều chương trình dự án; quỹ đất của tỉnh lại không nhiều nên việc tìm một địa điểm thích hợp, ít tốn chi phí cho một dự án bên ngoài khu công nghiệp hiện nay là rất khó khăn…

Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động mọi nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế – xã hội

Trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ tỉnh cũng còn hạn chế, trong khi việc xác định năng lực, khả năng tài chính của nhà đầu tư ngày càng khó khăn. Thực tế cho thấy, sự thiếu chính xác trong việc lựa chọn nhà đầu tư đã dẫn đến một số dự án triển khai chậm hoặc kém hiệu quả. Nguồn nhân lực có chất lượng, có tay nghề kỹ thuật của tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư, hệ thống các dịch vụ thiết yếu cho đời sống bên ngoài các khu, tuyến công nghiệp của tỉnh chưa hoàn chỉnh cũng gây trở ngại cho việc thu hút đầu tư.

Với mục tiêu bảo đảm đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2011 – 2015 là 13%, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã xác định : “Tập trung huy động mọi nguồn lực để khai thác tiềm năng, lợi thế cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển mạnh công nghiệp tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, trên cơ sở phát triển nông nghiệp toàn diện, hiện đại. Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tiếp tục xây dựng và nâng cấp để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kinh tế-xã hội đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong giai đoạn mới”

Để đạt được mục tiêu trên, trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Vĩnh Long sẽ dành 5.500 tỷ đồng vốn huy động được, ưu tiên đầu tư cho các công trình trọng điểm có tính chất đòn bẩy để làm tiền đề cho việc thu hút mời gọi đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Nguồn vốn tập trung xây dựng hoàn chỉnh các khu, tuyến công nghiệp, các công trình điện, giao thông, thủy lợi, nước sạch, thông tin liên lạc, dạy nghề và các trung tâm thương mại khu vực nông thôn.

Với những tiềm năng và lợi thế sẵn có về điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế – xã hội, cùng với những nỗ lực trong việc huy động mọi nguồn lực vào việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ quá trình quá trình phát triển, tỉnh Vĩnh Long quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu – nhiệm vụ kinh tế – xã hội mà nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã đề ra.

Trần Tiến
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *