Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định miễn tiền thuê đất đối với các dự án xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, bắp; tạm trữ cà phê; kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Một kho dự trữ lúa gạo

 

Kể từ ngày 10/11/2010, các dự án xây dựng kể trên sẽ được miễn tiền thuê đất trong vòng 5 năm kể từ khi dự án bắt đầu đi vào hoạt động. Đối với trường hợp các dự án thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư có mức miễn tiền thuê đất khác với quy định trong quyết định thì doanh nghiệp được lựa chọn mức ưu đãi cao nhất về miễn tiền thuê đất. Trường hợp doanh nghiệp không còn nhu cầu sử dụng đất, hoặc sử dụng không đúng mục đích xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô; tạm trữ cà phê; kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì Nhà nước thực hiện thu hồi đất và xử lý tài sản đã đầu tư trên đất theo quy định của Luật Đất đai. Chỉ tính riêng tại ĐBSCL, bình quân hàng năm, sản lượng lúa đạt gần 20 triệu tấn, nhưng hiện nay, tổng công suất của các kho chứa mới chỉ khoảng 1,5 triệu tấn.

Quốc Dũng
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *