Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2015, toàn tỉnh có trên 20% xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới. Theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, một xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đáp ứng đủ 19 tiêu chí liên quan mật thiết đến đời sống người dân nông thôn. Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu này, cần có sự nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị.

Năm 2010, xã Trung Hiếu – huyện Vũng Liêm đã bắt đầu triển khai thực hiện đề án xây dựng xã nông thôn mới, với tổng kinh phí đầu tư là 147 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn đầu tư cho các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn như : giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… được ngân sách hỗ trợ 10 tỷ đồng, phần vốn còn lại được thực hiện lồng ghép với các chương trình mục tiêu, vốn tài trợ nước ngoài, vốn vận động trong dân. Đây cũng là xã được Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và tỉnh Vĩnh Long chọn làm điểm chỉ đạo xây dựng mô hình xã nông thôn mới. Đến nay, xã này đã đạt được 8/19 chỉ tiêu quốc gia quy định về xã nông thôn mới.

Đến nay, xã Trung Hiếu đã đạt được 8/19 chỉ tiêu quốc gia quy định về xã nông thôn mới.

 

Tuy nhiên, trong quá trình chỉ đạo thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, xã Trung Hiếu đã gặp không ít khó khăn. Do trình độ năng lực của cán bộ xã còn hạn chế nên việc lập đề án chưa đúng theo hướng dẫn đã gây chậm trễ trong khâu thẩm định phê duyệt đề án. Một số cấp ủy do chưa nắm vững các nội dung tiêu chí của xã nông thôn mới nên bị động, lúng túng trong triển khai. Công tác giải phóng mặt bằng chưa được sự đồng thuận của một bộ phận người dân cũng ảnh hưởng đến việc mở rộng, nâng cấp một số công trình thủy lợi, giao thông nông thôn.

Theo quy định của Trung ương, để được công nhận xã nông thôn mới, xã đó phải đảm bảo đủ 19 tiêu chí. Trong đó có một số tiêu chí mà xã Trung Hiếu nói riêng và các xã khác của Tỉnh nói chung xem ra khó đạt, như thu nhập bình quân đầu người phải trên 1.400 USD/năm, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp giảm còn dưới 35%, tỷ lệ trường học đạt chuẩn trên 70%, đường liên xã đạt chuẩn 100%, từng xã phải có nghĩa địa nhân dân theo quy hoạch… Vì vậy, để hoàn thành chỉ tiêu 20% xã nông thôn mới vào năm 2015 đòi hỏi sự nỗ lực lớn của các cấp, các ngành.

Xây dựng xã nông thôn mới là một trong bốn chương trình mục tiêu đã được nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX thông qua. Mục tiêu của chương trình này là tập trung phát triển kinh tế nông thôn, tăng nhanh thu nhập của người dân, đầu tư xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, chợ, nước sạch, nhà ở, các công trình phúc lợi xã hội nâng cao đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần cho người dân nông thôn.

Trần Tiến
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *