Cầu Ông Me, sông Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long là những địa danh gắn liền với đồng chí Phạm Hùng, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.
Và ở quê hương Long Hồ của ông, công trình văn hóa 20 năm vẫn luôn uy nghi, trang nghiêm mà gần gũi, bày tỏ tấm lòng của hậu thế dành cho những cống hiến to lớn ông qua hai cuộc kháng chiến và trong công cuộc dựng xây phát triển đất nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *