Chúng ta đã chứng kiến đại dịch COVID-19 đáng sợ đến nhường nào! Và thực tế virus corona vẫn còn hiện diện, khó để đẩy lùi hết hẳn trong môi trường sống. Bên cạnh đó, không khí xung quanh chúng ta vẫn luôn hiện diện rất nhiều mầm bệnh truyền bệnh nguy hiểm. Vấn đề đặt ra: làm cách nào để bảo vệ mình được an toàn trước các nguy cơ này?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *