Ai cũng từng nghe đến stress, nhưng hiểu về những ảnh hưởng đến sức khỏe thì lại chưa nhiều. Làm sao để nhận biết bản thân đang trong tình trạng bị stress? Và quan trọng hơn là cách nào để khắc phục, vượt qua? Đó là những vấn đề rất cần thiết trong cuộc sống ngày nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *