Suy thận mạn là một trong những căn bệnh sẽ theo người bệnh đến suốt đời. Rất nhiều vất vả khó khăn cho người bệnh trong chữa trị. Vấn đề quan trọng là làm thế nào để giữ được chất lượng cuộc sống cho người bị suy thận mạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *