Đầu tháng 12, Bộ Y tế đã ban hành quyết định hướng dẫn phân loại nhóm yếu tố nguy cơ liên quan đến F0. Theo đó, có 4 nhóm nguy cơ từ nguy cơ thấp, trung bình, cao và rất cao. Và phân tích rõ cách thức cách ly điều trị cho 4 nhóm nguy cơ này. Tỉnh Vĩnh Long cũng đã tiến hành cách ly điều trị F0 tại nhà từ ngày 6/12. Từ đây, có rất nhiều vấn đề người dân quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *