Hiện nay tỷ lệ dân số bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản khá nhiều. Hội chứng xảy ra với nhiều biểu hiện đa dạng, người bệnh thường đi chữa trị lòng vòng mà không hết bệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *