Hàng năm, khi thời tiết chuyển lạnh các bệnh liên quan đến đường hô hấp có xu hướng gia tăng. Vì vậy: bản thân mỗi người phải chủ động bảo vệ đường hố hấp, đặc biệt là người lớn tuổi, người có bệnh nền trong bối cảnh dịch COVID – 19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *