Chế độ dinh dưỡng hằng ngày luôn có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe tim mạch. Ăn đúng và khoa học sẽ luôn giữ một sức khỏe tim mạch dẻo dai và ngược lại. Thế nhưng nên ăn, uống những gì và kiểm soát chế độ dinh dưỡng hằng ngày ra sao thì mới tốt cho sức khỏe tim mạch?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *