Chương trình Sống xanh sống khỏe với chủ đề: “MỠ MÁU VÁ SỨC KHỎE TIM MẠCH” sẽ đề cập đến những kiến thức bổ ích liên quan đến kiểm soát mỡ máu, phòng tránh các nguy cơ đe dọa đến sức khỏe tim mạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *