Thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, Đảng ủy, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Vĩnh Long đã tham mưu cho các huyện, thị, thành ủy và Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo chặt chẽ công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, đảm bảo chất lượng, sát tình hình thực tế. Qua đó, các địa phương tiến hành điều chỉnh hoàn thiện văn kiện chiến đấu phòng thủ cấp xã, đồng thời đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện diễn tập đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *