Năm 2023, tỉnh Vĩnh Long được trên giao chỉ tiêu tuyển chọn 950 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 285 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Căn cứ vào chỉ tiêu trên giao, Bộ CHQS tỉnh đã làm tham mưu cho UBND tỉnh và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh giao chỉ tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ các bước chuẩn bị ở cơ sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *