Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác quân sự – quốc phòng địa phương thường xuyên được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu, mà trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cùng với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng vũ trang hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng năm 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *