Năm 2022, thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong điều kiện khó khăn của dịch bệnh COVID-19, đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện quy trình. Do vậy, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện đúng các khâu, các bước theo quy định thì công tác phòng chống dịch cũng được thực hiện nghiêm túc. Tỉnh Vĩnh Long đã xây dựng hệ thống kế hoạch đồng bộ, tích cực huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc với tổng thể nhiều giải pháp. Trong đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đặc biệt coi trọng việc phát huy dân chủ, công bằng, bảo đảm khách quan, đúng luật…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *