Đánh cắp số phận

Trong giai đoạn hiện nay, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tung tin sai sự thật, nói xấu, bôi nhọ, làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng và Nhà nước. Bám sát chỉ đạo của Quân khu và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Long đã tiên phong đấu tranh, phản bác lại những luận điệu sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *