Thực hiện nội dung công tác huấn luyện chiến dịch, trong hai tuần qua, các cơ quan đơn vị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu giai đoạn 1 năm 2023. Thông qua luyện tập góp phần nâng cao trình độ, rèn luyện, nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu cho chỉ huy và các ban trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *