Thực hiện kế hoạch huấn luyện sẵn sàng chiến đấu năm 2022, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức Hội thi Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn giỏi. Qua hội thi nhằm nâng cao năng lực, trình độ tham mưu của Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *