Đánh cắp số phận

Diễn tập là hình thức chiến thuật cao nhất, gần thực tế chiến đấu nhất. Đây là điều kiện quan trọng giúp cho cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng ứng phó khi có tình huống xảy ra trên địa bàn. Năm nay, công tác thực hành diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Vũng Liêm được chỉ đạo chặt chẽ sát hợp với tình hình thực tế và mang lại hiệu quả cao. Qua thực hành diễn tập đã nâng cao được sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang, đảm bảo xử lý tốt các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *