Với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, quyết thắng”, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2021 đã hướng vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết dứt điểm những khâu yếu, việc khó nên đã tạo ra khí thế thi đua mới, động viên mọi cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, góp phần tạo động lực thúc đẩy việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *