Tai nạn lao động, nguy cơ tồn tại thường trực  với NLĐ khi tham gia hoạt động  SX với hậu quả không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe, tinh thần, thu nhập của NLĐ mà còn tác động lợi nhuận DN do chi phí bồi thường. Thực hiện NĐ 37 của CP, từ  1/7/2016, chủ sử dụng lao động bắt buộc phải đóng BH TNLĐ và bệnh nghề nghiệp cho NLĐ. Tại Vĩnh Long, công việc này luôn được giám sát chặt chẽ việc thực hiện, đảm bảo tốt quyền lợi của NLĐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *