Những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang có nhiều hoạt động hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt (23/11/1922 – 23/11/2022). Các công trình, hoạt động chào mừng diễn ra sôi nổi. Tất cả thể hiện tấm lòng tri ân của các thế hệ hôm nay đối với công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *